Kwalifikacja EE.29

czerwiec 2019

Technika diagnostyki obrazowej polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków jest określana skrótem