Kwalifikacja EE.29

czerwiec 2019

W celu rejestracji promieniowania radioizotopu nagromadzonego w narządach stosowana jest