Kwalifikacja EE.29

czerwiec 2019

Pod wpływem zwiększenia natężenia promieniowania widzialnego (bodźca świetlnego) źrenica zdrowego oka ludzkiego