Kwalifikacja EE.29

czerwiec 2019

Pierwszym krokiem podczas prac serwisowych wymagających modyfikowania rejestru w systemie Windows jest wykonanie