Kwalifikacja EE.29

czerwiec 2019

Jaki wpływ na organizm ludzki ma diatermia krótkofalowa?