Kwalifikacja EE.26

czerwiec 2020

Pomiary instalacji odgromowej w obiekcie budowlanym wykazały rezystancję uziomu 35 Ω. Aby rezystancja uziomu wynosiła zalecane 10 Ω, należy

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05