Kwalifikacja EE.26

styczeń 2020

Który sprzęt gaśniczy należy zastosować do gaszenia pożaru rozdzielnicy elektrycznej, której nie można wyłączyć spod napięcia?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05