Kwalifikacja EE.26

czerwiec 2020

Jakie czynności należy podjąć, gdy suma spadków napięć w układzie sieciowym TN-S pomiędzy złączem ZKP a najbardziej oddalonym gniazdem odbiorczym wynosi 9 V, w sieci energetycznej o napięciu 230 V?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05