Kwalifikacja EE.26

czerwiec 2020

W którym układzie sieciowym nie mogą być stosowane wyłączniki różnicowoprądowe jako elementy ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05