Kwalifikacja EE.22

czerwiec 2020

Układ, którego napięcie wyjściowe zależy od wyniku porównania dwóch napięć wejściowych, to