Kwalifikacja EE.22

czerwiec 2020

Przystępując do wymiany przekaźnika w obwodzie sterowania w pierwszej kolejności należy