Kwalifikacja EE.22

czerwiec 2020

Jaka jest wartość prądu kolektora tranzystora IC zmierzonego amperomierzem o klasie dokładności równej 1 i zakresie pomiarowym In = 100 mA?