Kwalifikacja EE.21

czerwiec 2020

Silnik pneumatyczny wysokoobrotowy o konstrukcji turbinowej powinien być smarowany olejem mineralnym, w sposób