Kwalifikacja EE.21

czerwiec 2020

Wskaż blok funkcjonalny, którego użycie w programie sterowniczym ułatwi bezpośrednie zliczanie liczby impulsów na wejściu PLC.