Kwalifikacja EE.11

czerwiec 2020

Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest