Kwalifikacja EE.11

czerwiec 2020

Rekord nazwy kanonicznej CNAME serwera DNS