Kwalifikacja EE.11

styczeń 2020

Łącze dzierżawione to łącze telekomunikacyjne, które