Kwalifikacja EE.10

czerwiec 2019

Jaka jest wartość współczynnika odbicia dla modelu linii długiej w przypadku dopasowania linii Zobc=Zf, gdzie Zobc – impedancja obciążenia, Zf – impedancja falowa?