Kwalifikacja EE.10

styczeń 2019

Która usługa jest odpowiedzialna za tłumaczenie adresów prywatnych na publiczne i na odwrót na styku sieci LAN i WAN?