Kwalifikacja EE.10

czerwiec 2019

Które polecenie systemu Windows należy zapisać w pliku wsadowym *.bat, aby usunąć katalog pusty?