Kwalifikacja EE.10

czerwiec 2019

Technologia HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) jest stosowana w sieciach