Kwalifikacja EE.10

styczeń 2019

Głębokość modulacji to parametr charakteryzujący modulację