Kwalifikacja EE.10

czerwiec 2019

Jaką rolę pełni tabela LCR w serwerach telekomunikacyjnych?