Kwalifikacja EE.08

czerwiec 2018

Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę

Podobne kwalifikacje

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.13
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiE.14
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychEE.09