Kwalifikacja EE.08

styczeń 2020

Polecenie net accounts zastosowane w Wierszu poleceń systemu Windows, powodujące ustawienie maksymalnej liczby dni ważności hasła, wymaga użycia opcji

Podobne kwalifikacje

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.13
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiE.14
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychEE.09