Kwalifikacja EE.08

styczeń 2020

Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi

Podobne kwalifikacje

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.13
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiE.14
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychEE.09