Kwalifikacja EE.07

czerwiec 2019

Pliki audio zapisane z kompresją bezstratną w porównaniu z tymi plikami bez kompresji mają