Kwalifikacja EE.05

czerwiec 2020

Dobierz zestaw narzędzi niezbędnych do zamocowania listew instalacyjnych natynkowej instalacji elektrycznej przy użyciu kołków szybkiego montażu.

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26