Kwalifikacja EE.05

styczeń 2021

Jaki jest cel wykonywania próby biegu jałowego maszyny elektrycznej?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26