Kwalifikacja EE.05

styczeń 2021

Ile wynosi prędkość obrotowa wału wirnika silnika indukcyjnego o danych: UN = 3×400 V; fN = 50 Hz; cosφ = 0,95; IN = 3,6 A; s = 0,04; p = 4?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26