Kwalifikacja EE.05

czerwiec 2020

Oblicz znamionowy współczynnik mocy silnika trójfazowego o danych: Pn = 2,2 kW (mocy mechanicznej), UN = 400 V, IN = 4,6 A, ηN = 0,84.

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26