Kwalifikacja EE.05

styczeń 2020

Instalacja elektryczna i piorunochronna budynków mieszkalnych (zgodnie z polskim prawem budowlanym) powinna być okresowo badana

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26