Kwalifikacja EE.04

czerwiec 2020

Jaki wpływ na pracę biegu jałowego bocznikowego silnika prądu stałego może mieć przerwa w jego uzwojeniu komutacyjnym?