Kwalifikacja EE.04

czerwiec 2020

Które z wymienionych rodzajów połączeń zalicza się do rozłącznych?