Kwalifikacja EE.04

czerwiec 2020

Które narzędzie stosuje się do dokręcania śrub z określonym momentem siły?