Kwalifikacja EE.04

czerwiec 2020

Przed umieszczeniem uzwojenia wsypywanego w żłobkach silnika indukcyjnego należy