Kwalifikacja EE.04

czerwiec 2020

Który z wymienionych elementów nie występuje w asynchronicznych silnikach jednofazowych?