Kwalifikacja EE.03

czerwiec 2020

Po włączeniu laboratoryjnego zasilacza regulowanego stwierdzono że zasilacz nie działa, wskaźnik pracy urządzenia (dioda LED) nie świeci się. Sprawdzono stan gniazda zasilającego, do którego podłączono zasilacz i nie stwierdzono usterki w tym gnieździe. Lokalizację uszkodzeń w zasilaczu należy rozpocząć od sprawdzenia