Kwalifikacja EE.03

czerwiec 2020

Skrętka, w której każda para przewodów jest foliowana, a wszystkie przewody znajdują się w dodatkowym ekranie z folii i siatki, ma oznaczenie