Kwalifikacja EE.03

styczeń 2020

Które z urządzeń nie jest odpadem niebezpiecznym, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami niebezpiecznymi?