Kwalifikacja EE.03

czerwiec 2020

Kabel okrągły w powłoce zewnętrznej z polwinitu, zawierający trzy przewody w postaci linki wielodrutowej każdy, w izolacji z polwinitu, ma oznaczenie