Kwalifikacja EE.03

czerwiec 2020

Obudowa zapewniająca ochronę urządzenia podczas długotrwałego zanurzenia w wodzie oznaczona jest symbolem