Kwalifikacja EE.02

czerwiec 2020

W celu wykonania najdokładniejszego pomiaru średnicy wewnętrznej tulei należy użyć