Kwalifikacja EE.02

czerwiec 2019

Uzwojenie biegunów komutacyjnych w silniku prądu stałego służy do