Kwalifikacja EE.02

czerwiec 2020

Parametry: napięcie nominalne, pojemność nominalna, współczynnik temperaturowy pojemności, dotyczą