Kwalifikacja EE.02

czerwiec 2019

W czasie montażu i demontażu łożysk tocznych należy przestrzegać określonych warunków. Który warunek z wymienionych jest niepoprawny?