Kwalifikacja EE.02

styczeń 2020

Który typ podkładek należy zastosować do ochrony połączeń śrubowych narażonych na niszczący wpływ wilgoci?