Kwalifikacja EE.01

czerwiec 2019

Ochronnik przeciwprzepięciowy należy podłączyć do zacisków włącznika różnicowoprądowego w obwodzie trójfazowym wyłącznie między przewodami