Kwalifikacja EE.01

czerwiec 2019

Ile w przybliżeniu wynosi strata wtrąceniowa sprzęgacza PLC w linii światłowodowej, jeśli posiada on jedno wejście i 64 wyjścia (1:64)?