Kwalifikacja EE.01

czerwiec 2019

Do pomiaru zwarcia napowietrznej linii telekomunikacyjnej należy użyć