Kwalifikacja EE.01

czerwiec 2019

Do połączenia żył kabli z zaciskami UY należy użyć