Kwalifikacja EE.01

czerwiec 2019

Który element służy do łączenia w sposób mechaniczny dwóch światłowodów?