Kwalifikacja E.30

czerwiec 2018

Które urządzenie chłodnicze podczas pracy nie wykorzystuje czynnika chłodniczego?