Kwalifikacja E.30

czerwiec 2019

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową przy demontażu części urządzenia chłodniczego należy