Kwalifikacja E.30

czerwiec 2019

Do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia czynnika w instalacji chłodniczej stosuje się