Kwalifikacja E.30

czerwiec 2018

Dla którego typu skraplacza poprawne jest stwierdzenie „Woda ma kontakt z powietrzem atmosferycznym”?
* Dwie odpowiedzi są prawidłowe. Zaznacz obie, aby otrzymać punkt.