Kwalifikacja E.27

czerwiec 2017

Podczas tworzenia tabeli w bazie danych klucz podstawowy określa się jako