Kwalifikacja E.27

czerwiec 2017

W systemie bazodanowym wymagane jest dodatkowe sprzętowe zabezpieczenie danych przed ich utratą. Która macierz dyskowa pozwala uodpornić się na utratę danych w przypadku awarii wszystkich dysków poza jednym?