Kwalifikacja E.27

czerwiec 2017

Podczas wymiany podzespołów elektronicznych czułych na wyładowania elektrostatyczne należy zastosować