Kwalifikacja E.27

czerwiec 2017

Zmienne definiowane w programie głównym na zewnątrz wszystkich funkcji i procedur lub innych bloków programu określamy jako zmienne