Kwalifikacja E.27

czerwiec 2017

Jaki format danych należy zastosować do archiwizacji, kompresji i szyfrowania danych?