Kwalifikacja E.26

styczeń 2017

Przygotowanie pociągu dojazdy obejmuje sprawdzenie