Kwalifikacja E.26

styczeń 2016

W czasie hamowania wagonu pasażerskiego, sprawdzenie zadziałania magnetycznego hamulca szynowego dokonuje się przez odczyt w szafie pomiarowej