Kwalifikacja E.26

styczeń 2016

Zanik napięcia w obwodach niskiego napięcia nN lokomotywy wymaga sprawdzenia