Kwalifikacja E.26

styczeń 2017

Prace prowadzone w czasie przeglądów i napraw okresowych ogrzewania wagonu polegają na