Kwalifikacja E.25

styczeń 2015

W celu oceny stanu technicznego stacji transformatorowej po stronie nn należy wykonać pomiar