Kwalifikacja E.25

styczeń 2017

Który z aparatów elektrycznych charakteryzują dane techniczne: napięcie pracy, klasa lub typ, maksymalna wartość prądu udarowego lub wyładowczego odprowadzanego do ziemi, znamionowy prąd udarowy i poziom ochrony?