Kwalifikacja E.25

styczeń 2015

Elektryczne oddzielenie toków szynowych dla prądu sygnałowego w obwodach torowych z jednoczesnym umożliwieniem przepływu trakcyjnego prądu powrotnego jest możliwe dzięki zastosowaniu