Kwalifikacja E.24

styczeń 2017

Która czynność z zakresu utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy do obowiązków dostawcy energii?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26