Kwalifikacja E.24

styczeń 2015

Przed wykonywaniem prac konserwacyjnych w urządzeniu elektrycznym, które jest na stałe przyłączone do sieci, po wyłączeniu napięcia należy w kolejności

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26