Kwalifikacja E.24

październik 2016

Którą czynność należy wykonać w czasie prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biurowym?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26