Kwalifikacja E.24

styczeń 2018

Który z wymienionych bezpieczników należy zastosować w celu zabezpieczenia przed skutkami zwarć trójfazowego silnika klatkowego o prądzie znamionowym In = 12 A, jeżeli jego prąd rozruchowy Ir = 5×In, a współczynnik rozruchu α = 3?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26