Kwalifikacja E.23

styczeń 2016

W których stacjach energetycznych następuje obniżenie napięcia SN/nn?