Kwalifikacja E.23

styczeń 2017

Sieci elektroenergetyczne o napięciu 400 kV to sieci