Kwalifikacja E.23

styczeń 2016

Od jakiego parametru zależy częstotliwość napięcia wytwarzanego przez generator synchroniczny?