Kwalifikacja E.23

styczeń 2017

Jaką czynność należy wykonać, jeśli na podstawie oględzin i porównania zapisów dokumentacji techniczno-ruchowej, praca zespołu prądotwórczego małej mocy jest nieprawidłowa lub stanowi zagrożenie dla otoczenia?