Kwalifikacja E.23

styczeń 2017

Pomiar naciągu przewodu w liniach napowietrznych w trakcie montażu dokonywany jest za pomocą