Kwalifikacja E.22

wrzesień 2015

Wraz ze wzrostem obciążenia kotła rośnie