Kwalifikacja E.22

wrzesień 2015

Para wtórnie przegrzana w porównaniu z parą pierwotną ma