Kwalifikacja E.22

czerwiec 2015

Współspalanie polega na mieszaniu węgla