Kwalifikacja E.22

październik 2016

Który z przyrządów należy zastosować do pomiaru natężenia przepływu powietrza tłoczonego przez wentylator do młyna węglowego?