Kwalifikacja E.22

styczeń 2015

Kotły, w których wymagana jest przebudowa paleniska w przypadku zmiany rodzaju paliwa na inne to kotły o spalaniu