Kwalifikacja E.22

czerwiec 2016

Paliwem w palnikach lancowych (rozpałkowych) jest