Kwalifikacja E.22

styczeń 2016

W celu określenia ilości dostarczonego do odbiorcy ciepła, należy wykonać pomiar