Kwalifikacja E.21

styczeń 2016

Ocena skuteczności zerowania urządzenia srk wymaga pomiaru impedancji