Kwalifikacja E.21

styczeń 2016

Zgodnie z instrukcją Ie-12, widoczność sygnału semafora wjazdowego dla lini i znaczenia miejscowego powinna wynosić