Kwalifikacja E.21

styczeń 2020

Przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany wyłącznie przy pomocy samoczynnej sygnalizacji świetlnej, zalicza się do