Kwalifikacja E.21

styczeń 2016

Przewód ochronny powinien posiadać izolację w kolorze