Kwalifikacja E.21

czerwiec 2019

Na pulpicie nastawczym urządzeń przekaźnikowych typu E przycisk Kr służy do