Kwalifikacja E.21

czerwiec 2019

Do zamykania drogi przebiegu w urządzeniach mechanicznych scentralizowanych służy