Kwalifikacja E.21

styczeń 2016

Wielokomputerowym systemem zależnościowym MOR-3 nie realizuje funkcji