Kwalifikacja E.20

czerwiec 2017

Który parametr fali nośnej ulega zmianie podczas modulacji AM sygnałem modulującym o częstotliwości 1 kHz?