Kwalifikacja E.20

styczeń 2016

Jaką funkcję w odbiorniku radiowym pełni heterodyna?