Kwalifikacja E.20

czerwiec 2017

Aktywna bariera podczerwieni może pracować, wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali