Kwalifikacja E.20

czerwiec 2018

Adresy fizyczne MAC w sieci komputerowej pierwotnie nadawane są przez