Kwalifikacja E.19

styczeń 2019

Do przedstawienia wzajemnego usytuowania części i zespołów projektowanej maszyny służy rysunek