Kwalifikacja E.19

styczeń 2017

Który z wymienionych programów służy do generowania kodów NC na obrabiarki sterowane numerycznie?