Kwalifikacja E.19

październik 2016

Którego rodzaju wyjścia musi posiadać sterownik PLC, aby w układzie sterowania z zastosowaniem tego sterownika możliwa była modulacja szerokości impulsu – PWM?