Kwalifikacja E.19

styczeń 2019

Który z wymienionych rodzajów czujników stosowany jest do detekcji położenia tłoka siłownika beztłoczyskowego z magnesami zamontowanymi na tłoku?