Kwalifikacja E.18

październik 2013

Pomiaru natężenia prądu zasilania silnika wykonuje się w celu określenia