Kwalifikacja E.18

wrzesień 2015

Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi wymaga udziału wszystkich urządzeń sieciowych w sieci komunikacyjnej o topologii