Kwalifikacja E.18

czerwiec 2015

Jakie niekorzystne zmiany właściwości cieczy hydraulicznych można oszacować bezpośrednio w miejscu pracy układu?