Kwalifikacja E.18

styczeń 2016

Które objawy dotyczące pracy silnika klatkowego jednofazowego świadczą o uszkodzeniu jego kondensatora?