Kwalifikacja E.17

styczeń 2016

Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń radioelektronicznych dopuszczają