Kwalifikacja E.17

styczeń 2017

Części zamienne oczekujące w magazynie na remont oznakowane są przywieszkami koloru