Kwalifikacja E.17

styczeń 2016

„Glide slope transmitter” jest nazwą radiolatarni