Kwalifikacja E.17

styczeń 2016

Który z wymienionych rejestratorów określa się mianem „rejestratora szybkiego dostępu”?