Kwalifikacja E.17

styczeń 2017

Którą z wymienionych górnych wartości zakresu pomiarowego należy wybrać, aby zminimalizować błąd odczytu przy pomiarze napięcia o wartości około 14 VDC?