Kwalifikacja E.17

styczeń 2017

Do czyszczenia baterii kadmowo-niklowej zanieczyszczonej elektrolitem należy użyć