Kwalifikacja E.16

styczeń 2019

Jaką funkcję pełni parametr boot file name serwera DHCP?