Kwalifikacja E.16

czerwiec 2014

Który z adresów należy do adresów typu multicast w protokole IPv4?