Kwalifikacja E.16

styczeń 2016

Centrala telefoniczna wysyła do abonenta sygnał zgłoszenia o częstotliwości