Kwalifikacja E.16

styczeń 2016

Aby wymienić kartę ISDN w centrali telefonicznej, przed rozpoczęciem pracy