Kwalifikacja E.16

styczeń 2018

Sygnalizacja abonencka prądem przemiennym, wykorzystująca sygnały z zakresu częstotliwości 300 ÷ 3400 Hz, to sygnalizacja