Kwalifikacja E.16

październik 2016

Dla jakiej liczby przeskoków w protokole RIP w domenie pakiety na następnym ruterze zostaną odrzucone?