Kwalifikacja E.16

styczeń 2020

Jaka jest wartość impedancji wejściowej prostego dipola półfalowego?