Kwalifikacja E.15

czerwiec 2014

W BlOS-ie komputera w opcji „Boot Seąuence” są ustawione następujące wartości:
First Boot Device: Removable Device
Second Boot Device: ATAPI CD-ROM
Third Boot Device: Hard Drive
Która kolejność obowiązuje podczas przeszukiwania zainstalowanych urządzeń w celu znalezienia sektora startowego?