Kwalifikacja E.15

styczeń 2017

Który program pakietu Microsoft Office pozwala tworzyć slajdy łączące w atrakcyjny sposób kolorowy tekst i fotografie, ilustracje, rysunki, tabele, wykresy i filmy?