Kwalifikacja E.15

styczeń 2015

Co należy zrobić po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows 7, aby sprawdzić czy sprzęt komputerowy jest poprawnie zainstalowany?