Kwalifikacja E.15

czerwiec 2015

Który ze standardów umożliwia najszybszy transfer danych?