Kwalifikacja E.15

styczeń 2017

Który z symboli jest stosowany w formule arkusza kalkulacyjnego do zaadresowania bezwzględnego komórki?