Kwalifikacja E.15

czerwiec 2017

W linii abonenckiej systemu ISDN BRA jest stosowane kodowanie