Kwalifikacja E.14

czerwiec 2016

W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób
var x = parseFloat(a);
Zmienna x będzie typu

Podobne kwalifikacje

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.13
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieciEE.08
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychEE.09