Kwalifikacja E.14

czerwiec 2019

Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie

Podobne kwalifikacje

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.13
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieciEE.08
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychEE.09