Kwalifikacja E.11

styczeń 2015

Do przetwarzania informacji tekstowych większość notatników brajlowskich obsługuje pliki o formatach