Kwalifikacja E.10

czerwiec 2017

Jaka jest maksymalna prędkość pobierania danych w technologii HSPA?