Kwalifikacja E.10

styczeń 2017

Która multipleksacja, stosowana między innymi w sieciach GSM, wykorzystuje ograniczenie zasięgu fal elektromagnetycznych?