Kwalifikacja E.10

styczeń 2017

Technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez ruter, która wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, w celu umożliwienia dostępu do Internetu wielu komputerom pracującym w sieci lokalnej, przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP oznaczana jest akronimem