Kwalifikacja E.10

czerwiec 2017

Które z wymienionych urządzeń sieci telefonii mobilnej zajmuje się monitorowaniem stacji bazowych?