Kwalifikacja E.10

styczeń 2017

Która postać zapisu jest prawidłowym adresem fizycznym (MAC) urządzenia w standardzie Ethernet?